Základní údaje o společnosti

AB Facility a.s.
IČ 24172413
DIČ CZ24172413
Sídlo: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17593
Jediný akcionář: AB Facility Group a.s., IČ 24738395, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

ID datové schránky: e7y6mg5