Ostatní povinně zveřejňované informace

Dokumenty ke stažení:

5.4.2017

  • Seznam pracovních rizik

Seznam pracovních rizik

7.10.2016

  • Oznámení o rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované

ABF_oznameni o rozhodnuti o premene akcii na zaknihovane

 

  • Zpráva auditora a účetní uzávěrka za rok 2013

AB Facility a.s._zpráva auditora + účetní závěrka

 

3.12.2014

  • Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií společnosti AB Facility Group a.s.

ABFHL_verejny-navrh-smlouvy-na-odkup-akci-ABFG.pdf

  • Stanovisko představenstva AB Facility Group a.s. k veřejnému návrhu smlouvy na odkup akcií

ABFG_stanovisko predstavenstva k navrhu na odkup akcii