Naše hodnoty

Hodnoty, které v AB Facility vyznáváme a hledáme rovněž u našich partnerů, nám pomáhají uspět v každodenním životě i v náročném prostředí trhu. Jsou základem pro to, co děláme, jak to děláme a jak se chováme.

Profesionálně pečujeme

O svěřený majetek se staráme stejně, jako o náš vlastní. Svými službami pomáháme našim zákazníkům dosahovat jejich cílů a pružně reagujeme na jejich měnící se potřeby.

Jednáme fér

Jednáme tak, jak to očekáváme od druhých – otevřeně, poctivě a s respektem. Vážíme si našich zákazníků i partnerů a uvědomujeme si, že vším, co děláme, ovlivňujeme své okolí. Naše úspěchy stavíme na čestném a důvěryhodném přístupu.

Spolupracujeme

Pomáháme si navzájem a víme, že naše odpovědnost nekončí s hranou našeho stolu. Sdílíme informace, nápady a zkušenosti a z našich odlišností skládáme sílu celku. Společně překonáváme překážky i slavíme úspěchy.

Stavíme na lidech

Víme, že za každým výsledkem je práce konkrétních zaměstnanců. Nasloucháme jejich názorům a baví nás společně růst. Našim zákazníkům chceme být především partnery a budovat s nimi dlouhodobé osobní vztahy.

Firemní hodnoty AB Facility

Etický kodex

Etickým kodexem rozumíme soubor pravidel, kterými se jako společnost hodláme řídit ve vztahu ke svým konkurentům, dodavatelům a zákazníkům, a pravidel jednání manažerů a zaměstnanců v rámci společnosti.

Etický kodex

Etický kodex

Politika IMS

Politika integrovaného systému managementu (IMS) vyjadřuje naše strategické záměry v oblastech kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hospodaření s energií, sociální odpovědnosti a bezpečnosti informací

Politika IMS