Náš systém

CAFM – Systém pro zadávání Vašich požadavků

Naše odpovědnost je zajistit plynulý a bezporuchový provoz Vašeho objektu. Pravidelně kontrolujeme stav objektu a jeho vybavení, které souvisí s vykonáváním našich služeb, a snažíme se preventivně zamezit možným problémům. Pro plánování a zefektivnění našich činností používáme systém Alstanet.

Funkce systému Alstanet

Zaznamenávání požadavků a objednávekPodpora činnosti v případě havárieÚložiště scanů a revizních zpráv
Informace o technických zařízeních v objektechVedení objednávek a faktur dodavatelůPlány revizí
Plánování pravidelných preventivních činnostíSledování nákladů na správu jednotlivých objektůHelpdesk

Centrální dispečink – řešení havárií

Pro své klienty zajišťujeme Centrální dispečink 24/7/365 – Helpdesk. Držíme nepřetržitou pohotovost a jsme připraveni kdykoliv rychle zasáhnout a zamezit případně omezit rozsah již vzniklých škod na minimum a obnovit základní funkčnost komponentu. 

Pracovníci Helpdesku jsou školeni tak, aby byli schopni správně stanovit prioritu jednotlivých požadavků dle důležitosti, náročnosti a časové následnosti. Každý požadavek zákazníka je v systému zaznamenán se všemi údaji a detaily nutnými pro správné vyřízení požadavku v požadovaném termínu vč. statusu (v jaké fázi zpracování se daný požadavek nachází).