Integrovaný Facility Management

Na trhu dnes naleznete mnoho firem, které nabízí služby facility managementu jednotlivě, nebo jako balíček všech služeb – IFM. Avšak jen velmi málo z nich dokáže poskytnout služby integrovaného facility managementu tak, aby to bylo pro klienta opravdu efektivní řešení obsluhy jeho nemovitosti.

AB Facility je společnost, která integrovaný facility management nejen umí, ale díky dlouholetým zkušenostem má v provozu reálně ověřenu jeho funkčnost. Máme k dispozici tým profesionálů a odborníků, kteří pracují jako jeden tým, s cílem poskytnout klientovi komplexní rozsah služeb při optimalizaci všech procesů a nákladů.

Služby IFM poskytujeme organizacím, které se soustředí na svůj hlavní obor podnikání a které chtějí zabezpečovat veškeré nebo část podpůrných procesů nákupem externích služeb a dodávek.

Smyslem a cílem integrovaného facility managementu je poskytnout zákazníkovi komplexní dodávku vybraných služeb, za kterou dodavatel nese plnou odpovědnost, včetně řízení a koordinace jednotlivých dodavatelů služeb. Zákazník má za partnera jedinou osobu – managera projektu – což významně zjednodušuje řízení a přináší úsporu času vedoucích pracovníků zákazníka. Součástí našich služeb je i vybudování a provozování centrálního místa objednání, čímž je výrazně zjednodušena a zrychlena komunikace.

Proč zvolit IFM s námi?

 • Poskytneme komplexní řešení všech služeb na objektu
 • Neseme odpovědnost za chod celé zakázky
 • Jedna kontaktní osoba pro všechny činnosti
 • Nákladová optimalizace jednotlivých služeb
 • Jednotná koordinace všech činností, subdodavatelů, schopnost zajisti lepší podmínky služeb
 • Preventivní řešení možných problémů
 • Exkluzivní přístup

Jaké výhody jako náš zákazník získáte?

 • Uvolnění kapacit pro váš hlavní předmět podnikání.
 • Spolehlivého správce vašeho průmyslového areálu pro řešení nevýrobních a podpůrných procesů.
 • Evidence požadavků na jednotlivé služby s přesnou alokací nákladů.
 • Snížení počtu režijních pracovníků.
 • Stálé měsíční platby Vám umožní plánování nákladů na jednotlivé oblasti bez výkyvů.

Celkové vykonávání našich služeb se zakládá na evropské normě ČSN EN 15 221, která udává pravidla poskytování služeb facility managementu.

Máte zájem o více informací? Rádi Vás navštívíme osobně, neváhejte nás kontaktovat!