Certifikáty a ocenění

Naši odbornost umíme prokázat a vážíme si každého ocenění naší práce, které potvrzuje profesionální schopnosti našich pracovních týmů ve všech službách, které poskytujeme. Disponujeme níže uvedenými certifikáty na území České i Slovenské republiky s tím, že nám certifikační orgán udělil i tzv. „certifikát výjimečnosti“, osvědčující k zavedení a udržování certifikovaných systémů na velmi vysoké úrovni, dle níže uvedených mezinárodních norem.

Certifikáty:

 • Kvalita - certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro všechny obory naší činnosti
 • Vztah k životnímu prostředí – veškeré procesy ve společnosti jsou certifikovány dle ČSN EN ISO 14001:2005 – systém environmentálního managementu
 • Bezpečnost práce – uvědomujeme si, že klíčovou hodnotou, kterou nabízíme zákazníkovi, jsou naši lidé. Proto velmi dbáme na dodržování všech norem a postupů v oblasti bezpečnosti práce. Abychom dokázali lépe řídit rizika v této oblasti, jsou veškeré naše procesy certifi kovány podle normy OHSAS 18001:2008
 • Bezpečnost informací -disponujeme certifikátem systému managementu bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 pro všechny obory naší činnosti
 • Společenská odpovědnost – s tím, jak posilujeme naše postavení na trhu, rostou i nároky našeho okolí na společenskou odpovědnost celé skupiny. Proto jsme v loňském roce přistoupili k certifikaci podle normy SA 8000:2008 (systémy sociální odpovědnosti).
 • Management hospodaření s energiemi dle ČSN EN ISO 50001:2012
 • Certifikát na ochranu dat – Prověrka NBÚ
 • Norma BREEAM 2011 na vybrané námi spravované objekty

 

Ocenění společnosti

 • 2008 – BUSINESS LEADER FORUM – prestižní ocenění „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008“
 • 2010 – IFMA CZ – ocenění „Projekt roku v oblasti Facility Managementu“ – Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu
 • 2011 – E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR – první místo v kategorii „Oheň“ za projekt EPC v nemocnici v Novém Městě na Moravě
 • 2011 – Český PATRON – první místo v kategorii Facility managementu
 • 2012 – IFMA CZ – ocenění „Projekt roku v oblasti Facility managementu. Technický Facility management nevýrobních technologií automobilky Hyundai se zaměřením na bezporuchový provoz
 • 2012 – E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR – první místo v kategorii „Oheň“ za projekt EPC v nemocnici v Novém Městě na Moravě

 

Pojištění odpovědnosti za škody

Společnost AB FACILITY má uzavřenou pojistnou smlouvu – „Pojištění odpovědnosti za škodu“ v rozsahu základní odpovědnosti za škody na zdraví i na majetku včetně odpovědnosti za výrobek a dále odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo na majetku.
Limit plnění na jednu pojistnou událost je 100.000.000,- Kč.